ABY s.r.o.
ABY ... ste si pamätali

OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK ABY s.r.o. Košice

Táto informácia a reklamačný poriadok sa vzťahuje na dodávky tovaru na základe obchodného zákonníka.

OBJEDNÁVANIE
 
Kupujúci si tovar môže objednať vyplnením a zaslaním objednávky e-mailom, podmienkou odoslania objednávky je oboznámenie sa s obchodnými podmienkami.

Všetky objednávky zadané on-line Vám po prijatí potvrdíme najneskôr do 24 hodín spätne elektronickou poštou alebo telefonicky. Kupujúci sa potvrdením objednávky zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dojednanú sumu, ktorá je zobrazená na objednávke.

K zásielke je pripojená faktúra.

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia, netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.
Nie sme platcami DPH.
 
ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Predávajúci má právo objednávku zrušiť pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícií alebo sa počas tejto doby vyskytnú nepredvídané problémy. V tomto prípade odberateľovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, resp. dohodne iné riešenie s odberateľom.

Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do šiestich hodín od potvrdenia objednávky. Pri splnení týchto podmienok je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Zrušenie objednávky oznámi kupujúci emailom na aby@aby.sk. Po uplynutí šiestich hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim, účtujeme storno poplatok vo výške 80% z výslednej sumy objednávky.

Ak Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte právo nám ho podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z. vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ pre konkrétny výrobok nebude táto lehota zo strany predávajúceho jednostranne predĺžená. Výrobok nám zašlite poštou, ako doporučenú zásielku na adresu ABY sro, Haviarska 4, Košice, 040 01

Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme. Dbajte prosím, na to, aby ste výrobok vrátili nepoškodený, v pôvodnom množstve a v obale. Zároveň Vás prosíme, aby ste k tovaru priložili jednu časť faktúry alebo jej kópiu, prípadne aspoň uviedli jej číslo, Vaše meno a adresu. Budeme radii, ak nám napíšete, z akého dôvodu Vám výrobok nevyhovuje (nie je to ale podmienkou pre vrátenie peňazí). V prípade, že dodržíte všetky uvedené podmienky, peniaze za výrobok Vám obratom vrátime do 15 dní prevodom na účet alebo poštovou poukážkou. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Upozornenie! Nie je možné odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

PLATBY
 
Platby požadujeme vopred prevodom na účet na základe faktúry, ktorej náhľad zašleme spolu s potvrdením o prijatí objednávky na Váš email. Túto objednávku môžete zaplatiť prevodným príkazom zo svojho účtu.

Daňový doklad - faktúru posielame spolu s tovarom.

Tovar Vám bude zaslaný až po uhradení platby na náš účet.

DODACIE LEHOTY A MANIPULAČNÝ POPLATOK

Dodacia lehota na objednaný tovar závisí od toho, či máme konkrétny tovar na sklade.
Dodacia lehota nezvykne prekročiť zákonom stanovenú lehotu 14 pracovných dní. Prevažne sú to 3 až 4 pracovné dni.
V pripade predĺženia dodaciej lehoty Vás budeme informovať elektronickou poštou, prípadne telefonicky.
Doručenie tovaru sa vykonáva prostredníctvom Slovenskej Pošty alebo vlastným kuriérom.

Manipulačný poplatok v sebe zahŕňa poštovné, náklady na balenie a čas súvisiaci s odoslaním objednávky (vypisovanie poštových tlačív, státie v radoch na pošte a podobne).
Výška manipulačného poplatku za objednávku, ak nie je počas vybavovania objednávky dohodnuté inak, je nasledovná:
- zaslanie 1. triedou slovenskou poštou na Slovensko ... 3,00 EUR za objednávku
- zaslanie kuriérom na Slovensko ... 8,00 EUR za objednávku
- zasielanie mimo Slovenska ... dohodou

ŠKODY VZNIKNUTÉ POČAS DOPRAVY.

Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k Vám. Ak sa však tovar poškodí, alebo je odcudzený počas dopravy od Vás k nám v prípade vrátenia tovaru, je zodpovednosť na Vašej strane. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou službou.
 
REKLAMÁCIE

Ak reklamujete chybný alebo poškodený tovar, je nevyhnutné uviesť druh poškodenia. Ak reklamáciu uplatňujete po uplynutí 7 dňovej lehoty prosíme Vás, aby ste sa s nami najskôr telefonicky spojili. Predávajúci zodpovedá v rámci zodpovednosti za chyby predanej veci. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený kupujúcim. K účinnému uplatneniu práva zo zodpovednosti za chyby je nutné, aby kupujúci v záručnej dobe písomne oznámil chyby, ktoré tovar má resp. uviedol, ako sa chyby prejavujú a uplatnil právo, ktoré požaduje, v súlade s Obchodným zákonníkom (napr. na opravu veci, výmenu veci).. Ak ide o chybu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako bezchybný, má kupujúci právo na výmenu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, na ktorý bola poskytnutá zľava a kupujúci bol pri predaji na chybu upozornený. O vybavení reklamácie Vás budeme bezodkladne informovať.
Neposielajte tovar dobierkou !
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Pri vypĺňaní objednávkového formulára od Vás požadujeme niektoré osobné údaje bez ktorých objednávka nie je možná. Predávajúci prehlasuje, že tieto údaje sú považované za dôverné, nebudú nikdy poskytnuté tretím stranám (s výnimkou kuriérskej služby a pošty) a bude ich využívať len pre svoju potrebu, tzn. pri komunikácii so zákazníkom.