ABY s.r.o.
ABY ... ste si pamätali


Fotografie z akcií, na ktorých ste nás mohli stretnúť,
nájdete na www.facebook.com/firma.ABY.
Sú prístupné aj pre tých, ktorí na FB niesú zaregistrovaní.

Akcie do roku 2012:
22. 8. 2010 - Tanečno-ohňová šou - areál Čičky Košice
25. 6. 2010 - Knižné Hody Prešov 2010
12.6. 2010 - Robinsoni - umiestňovacia výstava psov hľadajúcich domov - ako sme vešali banner :)
Jún 2010 - Záplavy - Košice - Hornád a areál Anička
2. 5. 2010 - Obliehanie Košíc v roku 1644 - Košice
8. 5. 2010 - Deň Rodiny a Míľa pre mamu 2010 - Košice
29. 8. 2009 - Western Day - Chata Klatovianka
5. jún 2009 - T-Mobile Music City v Košiciach, Hlavná ulica
Máj 2009 - 1000. koncert skupiny No Name - Košice
17. 4. 2009 - Ďeň narcisov - CVČ Technik Hlavná ulica Košice
5. 4. 2009 - CVČ Technik v ZOO Košice
4. 4. 2009 - Oslava HC Košice majstri 2008/2009, Hlavná ulica v Košiciach
31. 5. 2008 - Deň detí OC Galéria Košice
Zábery z volejbalových akcií nájdete na www.aby.sk/volejbal

Niekoľko záberov z akcie "Meranie Hlavnej ulice v Košiciach pravítkami"

a výber z tvorby nášho fotografa Ľuda Mazura!!! Upozornenie !!! Upozornenie !!! Upozornenie !!! Upozornenie !!! Upozornenie !!!

Všetky uvedené snímky sú chránené autorským právom a sú majetkom firmy ABY a uvedeného autora fotografií. Bez ich písomného súhlasu nie je dovolené ich ďalšie používanie a šírenie. Akékoľvek ich použitie bez súhlasu autora môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú autorovi v zmysle Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.